Podium.TV Home

Noordz | Aflevering 38 | Wytze G. Rijke


  Noordz

  Aflevering 38: Wytze G. Rijke

  First aired: Tuesday, 10 October 2017 at 17.00 hours

  Directeur Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN)

  Het TechnologieCentrum Noord-Nederland staat voor economische versterking van Noord-Nederland en het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, met name het midden- en klein bedrijf (MKB).

  De activiteiten van TCNN hebben onder andere de volgende resultaten opgeleverd: bij meer dan 250 projecten zijn nieuwe of verbeterde producten gerealiseerd; meer dan 40 projecten hebben tot kostenverlaging geleid; er zijn meer dan 2.900 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en behouden.

  TCNN werkt aan concrete samenwerkingsprojecten ofwel innovatieve clusterprojecten tussen het noordelijk MKB en de kennisinstellingen. Het gaat hier om technische, economische en bedrijfskundige haalbaarheidsstudies, technologieprojecten en specifieke workshops.

  www.TCNN.nl


  About this program:

  Interviews with passionate entrepreneurs

  Noordz shows that business in the North simply called entrepreneurship. From the passion behind the brand, we want you to tell the story behind the entrepreneur and take you to the developments in the business market in the region.

  Noordz is a part of the NDC Media Group.