Podium.TV Home

In beeld | Aflevering 23 | Franeker


  In beeld

  Aflevering 23: Franeker

  Eerste uitzending: donderdag, 15 januari 2015 om 17.00 uur

  Franeker heeft zich in de Middeleeuwen ontwikkeld tot de belangrijkste nederzetting van noordelijk Westergo. Dat gebied was een eiland, het werd omspoeld door de zee, de Middelzee en de Marneslenk.

  In deze aflevering is Roos in het dorpje Franeker.

  Franeker (Fries: Frjentsjer) is de hoofdplaats van de gemeente Franekeradeel, in de provincie Friesland. De stad telt ongeveer 13.000 inwoners en is één van de Friese elf steden.
  Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froon-acker", ofwel "land van de heer/koning"; de oudste straat van de stad heet nog steeds Froonacker.

  Een deel van Franeker is een beschermd stadsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het stadje tientallen rijksmonumenten. Er zijn honderden dorpen in de noordelijke provincies en allemaal zijn ze het waard om onder de aandacht te komen. Inbeeld met Roos. Met wie zal Roos deze keer spontaan in gesprek komen?

  Voor meer informatie:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Franeker
  http://www.franekeractueel.nl/nieuws/


  Over dit programma:

  IN BEELD brengt de mensen van onze regio 'in beeld'.

  Wekelijks gaat Podium.TV op pad om de inwoners van  dorpen in het Noorden van Nederland in beeld te brengen. Om bijzondere mensen te ontmoeten, het dorp te bekijken en prachtige verhalen te horen.