Podium.TV Home

Qwestie van tijd | Aflevering 8 | Apart Taaltsie, hé!

In Leeuwarden spreken ze het. En in Dokkum, Harlingen, Bolsward, Sneek, Sloten en Franeker: Stadsfries of Stedsk: een bijzondere variant van het Fries. Of is het toch Nederlands?

Qwestie van tijd

Aflevering 8: Apart Taaltsie, hé!

Eerste uitzending: dinsdag, 23 februari 2016 om 17.32 uur

In Leeuwarden spreken ze het. En in Dokkum, Harlingen, Bolsward, Sneek, Sloten en Franeker: Stadsfries of Stedsk: een bijzondere variant van het Fries. Of is het toch Nederlands?

We duiken terug in de tijd om te onderzoeken waar het Stadsfries ontstaan is en krijgen daarbij les van taalonderzoekers Pieter Duijff en Reitze Jonkman. Achter de beginvraag blijkt een eeuwenlange wetenschappelijke discussie schuil te gaan. Of die vandaag voor eens en altijd beslecht wordt zie je in Qwestie van Tijd!

Website: www.fryske-akademy.nl
Facebook: Fryske Akademy
Twitter: @FryskeAkademy


Over dit programma:

Hoe kwam Bonifatius aan zijn einde en waarom maakt de Semslinie ineens zo’n rare knik? In Qwestie van Tijd onderzoeken we grote en kleine mysteries uit de regionale geschiedenis.

In de zoektocht naar antwoorden spreekt presentatrice Leonie Sinnema met historici en andere deskundigen. En hoe goed kennen inwoners het verleden van hun woonplaats? Lukt het om de geheimen uit de geschiedenis te ontrafelen?