Podium.TV Home

Disclaimer

Podium.TV is een handelsnaam van de besloten vennootschap Podium Group B.V.
Podium Group B.V. Staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01117592.

Inhoud
De informatie die door Podium.TV wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Podium.TV kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Podium.TV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Podium.TV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Podium.TV zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Podium.TV.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Podium.TV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.